FANDOM


Algorytm Bellmana-Fordaalgorytm służący do wyszukiwania w grafie najkrótszych ścieżek wychodzących z jednego źródła. Jest to algorytm wykorzystujący strategię programowania dynamicznego. Złożoność czasowa algorytmu jest rzędu O(n3).

Linki zewnętrzne Edytuj