FANDOM


boot.ini – plik pozwalający na konfigurację programu rozruchowego NTLOADER. Boot.ini wspiera tylko systemy Microsoft Windows. Boot.ini znajduje się na partycji systemowej i ma atrybut chronionego. Aby go edytować, należy otworzyć Mój komputer, z menu kontekstowego wybrać Właściwości, otworzyć zakładkę Zaawansowane i w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie, które pozwala dokonać wyboru domyślnego systemu, czasu wyświetlania listy NTLDR i opcji odzyskiwania oraz edytować plik BOOT.INI po wybraniu edytuj.