FANDOM


DHTML - inaczej, Dynamiczny HTML. Zestaw nowatorskich funkcji programu Internet Explorer w wersji 4.0, których można używać do tworzenia dokumentów HTML dynamicznie zmieniających swoją zawartość i prowadzących interakcję z użytkownikiem. Używając funkcji DHTML autorzy mogą dodawać efekty specjalne do stron sieci Web bez korzystania z programów strony serwera.