FANDOM


DHTML - inaczej, Dynamiczny HTML. Zestaw nowatorskich funkcji programu Internet Explorer w wersji 4.0, których można używać do tworzenia dokumentów HTML dynamicznie zmieniających swoją zawartość i prowadzących interakcję z użytkownikiem. Używając funkcji DHTML autorzy mogą dodawać efekty specjalne do stron sieci Web bez korzystania z programów strony serwera.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki