FANDOM


Smallwikipedialogo.png

Informatyka – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Informatyka wywodzi się z matematyki, rozwinięta jest jednak do osobnej dyscypliny nauki.

Informatyka bywa postrzegana jako nauka o komputerach, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Informatyka jest nauką o przetwarzaniu informacji, a komputer jest z punktu widzenia tej nauki po prostu najbardziej wykorzystywanym narzędziem. Mylący jest również fakt, że w języku angielskim informatyka jest tłumaczona jako computer science.

Informatykę można podzielić na wiele dziedzin. Zalicza się do niej zarówno tworzenie aplikacji (programowanie), prowadzenie stron internetowych, jak i np. opracowywanie algorytmów.

Przegląd dyscyplin Edytuj

Współczesna informatyka jest obecnie bardzo szeroką dziedziną. Jest zarówno dyscypliną naukową, podobnie jak fizyka lub chemia, a także jest mocno powiązana z działalnością gospodarczą i wieloma innymi dziedzinami życia.

Bardziej znane i popularne działy informatyki to przede wszystkim: (kolejność alfabetyczna)