FANDOM


Tablica - metoda przechowywania danych przez program. Jest to zbiór zmiennych tego samego typu. Wszystkie elementy tablicy posiadają tę samą nazwę, różnią się jedynie indeksami. Dzięki temu można je łatwo przetwarzać np. przy użyciu pętli.

Tablice mogą być zarówno jednowymiarowe, jak i wielowymiarowe. Ilość wymiarów jest równa liczbie indeksów.